آيا بسم الله جزء هر سوره هست و آيا يك آيه حساب مي شود؟

-

امروز سه شنبه , ۲۷ مهر , ۱۴۰۰ شما در بیا یاد بگیر هستید.

دوستان عزیز تا بروزرسانی کامل قالب جدید صبور باشید

تبلیغات

آيا بسم الله جزء هر سوره هست و آيا يك آيه حساب مي شود؟

آيا بسم الله جزء هر سوره هست و آيا يك آيه حساب مي شود؟

در این مسئله دو نظر وجود دارد:
۱- از نظر اکثر مراجع ( آیات عظام، امام خمینی، مکارم، نوری همدانی، فاضل لنکرانی، صافی گلپایگانی، شبیری زنجانی، جعفر سبحانی، سید صادق حسینی شیرازی، محمد علی گرامی قمی) بسم الله الرحمن یک آیه حساب می شود . در نماز آیات با گفتن آن می تواند به رکوع برود . نماز آیات صحیح است . در سوره توحید، اول بگوید بسم الله الرحمن الرحیم و به رکوع رود . بعد بلند شود بگوید قل هو الله احد و به رکوع رود. به همین ترتیب تا پنج رکوع کامل شود.(۱)


۲- عده ای از مراجع مانند آیت الله خامنه ای، سیستانی و تبریزی، بسم الله را به عنوان یک آیه صحیح نمی دانند . در نماز آیات معتقدند بعد از بسم الله یک آیه از سوره نیز خوانده شود، بعد به رکوع برود.(۲)
پی نوشت ها:
۱٫ امام خمینی، توضیح المسائل،م۱۵۰۷؛
مکارم،م ۱۲۹۹؛ نوری همدانی،م ۱۵۰۵؛ صانعی،م۱۴۹۲؛ فاضل لنکرانی،م ۱۵۲۰؛ صافی گلپایگانی،م ۱۵۱۷؛جعفر سبحانی،م۱۴۲۸؛ محمد تقی بهجت،م۱۲۲۶؛ سید صادق حسینی شیرازی،م۱۵۵۳ ؛ محمد علی گرامی قمی،م۱۵۷۹
۲٫ توضیح المسائل مراجع ،ذیل مسئله ۱۵۰۷ و سؤال تلفنی(۷۷۴۳۲۳۲-۰۲۵۱) از دفتر آیت الله خامنه ای.

تبلیغات

دیدگاه مطلب آيا بسم الله جزء هر سوره هست و آيا يك آيه حساب مي شود؟